Velkommen til EMNEX Workshop på Fornebu 30. august 2018

Torsdag 30.8.2018 kl. 09:00 – 16:00 organiseres første EMNEX Workshop på Technopolis Fornebu (møterom: Abel), der en fokusert gruppe deltakere vil diskutere og demonstrere muligheter med nye løsninger basert på digitale kart, bruk av droner, mobilteknologi, webløsninger, flyfoto, satellittbilder og crowdsourcing. Bekreftede deltakere og talere inkluderer blant annet DSB, Heimevernet, Statens Vegvesen, NHO, Norsk Romsenter, Norad og Innovasjon Norge.

Under workshopen vil vi presentere og diskutere relevante norske problemstillinger, demonstrere løsninger og engasjere dere alle. Vi vil ha spesiell fokus på nasjonale og internasjonale utfordringer og løsninger innen sikkerhet og krisehåndtering.

Til slutt vil diskutere veien videre og fremtidens behov for sikkerhet og kriseløsninger, og hvordan norske løsninger kan bidra internasjonalt innen FN, EU eller andre steder.

Vi inviterer med dette til deltakelse – send oss beskjed om du ønsker å bidra eller bare delta. Begge deler vil være gratis, og det serveres lett lunsj. For påmelding, fyll inn skjemaet under.

Veibeskrivelse: https://www.technopolis.no/tilgjengelige-kontorplasser/oslo/fornebu/veibeskrivelse/

WORKSHOP AGENDA

Påmelding: