EMNEX Workshop – Agenda

Tid

Emne

09:00

Velkommen. Kaffe, Registrering

09:15

Kort om EMNEX

09:30

Om Innovasjon Norge bedriftsnettverksprogrammet, Anne C. Morseth, Innovasjon Norge

09:40

Etterspørsel og muligheter for innovasjon i det humanitære markedet, Vidar Ellingsen, nnovasjon Norge

09:50

Panel – Nasjonale og internasjonale utfordringer innen sikkerhet og krisehåndtering

09:50

· Internasjonale UNDAC/IHP-operasjoner og IKT, Helge Asperheim, DSB

10:05

· Sikkerhet og beredskap i industrien, Runar Karlsen, NHO

10:20

· Kulturforskjeller hos offentlige samfunnssikkerhetsaktører og krav til kommunikasjon - Heimevernet

10:35

· UD og Norads rolle, Astrid Tveterås, Norad

10:50

· Diskusjoner, Spørsmål. Innspill fra salen

11:10

Hvordan kan norske EMNEX-løsninger bidra

11:15

· Kartdata og felles operasjonsbilde, Geodata

11:25

· Oppdaterte satellittbilder og Copernicus, KSAT

11:35

· Satellittkommunikasjonsløsninger, Marlink

11:45

· Varslinger via mobilnettet til befolkningen, UMS

11:55

· App/Webløsninger for visuell situasjonsforståelse, AnsuR

12:05

· Hvordan bruke Flyfoto operativt, Blom

12:15

· Bruk av droner i operative sammenhenger, Maritime Robotics

12:25

Q&A

12:40

Lunsj

13:10

Demonstrasjoner av EMNEX-løsningene

13:10

· Interaktive demonstrasjoner av teknologi

14:15

· Oppsummering / diskusjon av demo

14:30

Veien videre, Internasjonale markeder og behov

14:30

Bruk av droner i krisesituasjoner, Orbiton

14:50

Bruk av romteknologi i kriser - Norsk Romsenter

15:10

EMNEX - veien videre

15:40

Oppsummering av dagen og konklusjoner

16:00

Formell slutt

16:10

Ytterligere demonstrasjoner / post-event tid

16:30

Sosialt / Mat & drikke